Bảo hành thu đổi

29/06/2018 - 17:20:20

QUY CHẾ GIAO DỊCH VÀNG

 

Quy chế này áp dụng đối với các sản phẩm trang sức giao dịch tại Bảo Tín Mạnh Hải cụ thể như sau:

Điều 1: Quy định chung

 1. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và uy tín của Công ty, đề nghị quý khách cân lại hàng, kiểm tra thông số, ký mã hiệu sản phẩm và kiểm tra lại tiền trước khi rời khỏi quầy. Công ty không giải quyết các khiếu nại sai hoặc thiếu.

2.Sản phẩm quý khách đã mua được quyền đổi, miễn trả lại.

3.Quý khách giữ lại giấy đảm bảo vàng (GĐBV), bảo quản giữ lại dấu bản hiệu đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc bán lại để hưởng các ưu đãi của công ty. Trên GĐBV có đầy đủ thông  tin sản phẩm, họ tên nhân viên giao hàng kèm theo bản quy chế này. Nếu không có GĐBV hoặc dấu của bản hiệu đóng trên sản phẩm, công ty sẽ thẩm định lại chất lượng vàng và mua vàng theo giá hiện hành, không mua lại các loại đá quý, kim cương...

 1. Quý khách có thẻ ưu đãi khi giao dịch vàng trang sức tại công ty được hưởng giá ưu đãi.
 2. Công ty bảo hành về tuổi vàng trọn đời sản phẩm, không chịu trách nhiệm về sự hỏng hóc, hao mòn trong quá trình sử dụng của quý khách.
 3. Các sản phẩm trang sức mua tại Bảo Tín Mạnh Hải được khắc chữ, tân trang, làm sạch, kiểm tra ổ chấu giữ kim cương, đá quý miễn phí.
 4. Các loại đá quý, ngọc, trai nếu bị trầy xước, mất độ bóng, công ty không mua lại.

Điều 2: Mua lại

 1. Vàng trang sức do Bảo Tín Mạnh Hải chế tác

1.Trang sức vàng ta

- Sản phẩm mua trong ngày: vàng mua lại theo đơn giá mua vào, giữ nguyên tiền công và tiền đá (nếu có và sản phẩm còn nguyên vẹn).

- Sản phẩm mua từ 1 đến 3 ngày: vàng mua lại theo đơn giá mua vào tại thời điểm, tiền đá mua lại 70% giá trị (nếu có và còn nguyên vẹn).

- Sản phẩm mua trên 3 ngày: vàng mua lại theo đơn giá mua vào tại thời điểm, tiền đá mua lại 50% giá trị (nếu có và còn nguyên vẹn).

- Sản phẩm mua từ 1 tháng trở lên: vàng mua lại theo đơn giá mua vào tại thời điểm, tiền đá mua lại 30% giá trị (nếu có và còn nguyên vẹn).

 1. Trang sức vàng tây

2.1 Đối với sản phẩm còn nguyên vẹn:

- Sản phẩm mua trong 3 ngày: Mua lại 95% tổng giá trị.

- Sản phẩm mua trên 3 ngày đến 1 tháng : Mua lại 85% tổng giá trị.

- Sản phẩm mua từ 1 tháng đến 3 tháng : Mua lại 75% tổng giá trị.

- Sản phẩm mua trên 3 tháng : Mua lại theo tuổi vàng và 50% giá trị đá

2.2 Đối với sản phẩm gãy hỏng hoặc không có GĐBV: mua lại theo tuổi vàng nguyên liệu

 

 1. Vàng trang sức nhập ngoại, công nghệ ngoại
 2. Đối với sản phẩm còn nguyên vẹn:

- Sản phẩm mua trong 3 ngày: Mua lại 95% tổng giá trị.

- Sản phẩm mua trên 3 ngày đến 1 tháng : Mua lại 85% tổng giá trị.

- Sản phẩm mua từ 1 tháng đến 3 tháng : Mua lại 75% tổng giá trị.

- Sản phẩm mua trên 3 tháng : Mua lại 70% tổng giá trị.

 1. Đối với sản phẩm gãy hỏng hoặc không có GĐBV: mua lại theo tuổi vàng nguyên liệu.

QUY CHẾ GIAO DỊCH SẢN PHẨM KIM CƯƠNG

Quy chế này áp dụng đối với các sản phẩm trang sức kim cương và kim cương

viên giao dịch tại Bảo Tín Mạnh Hải cụ thể như sau:

Điều 1: Quy định chung

 1. Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng và uy tín của Công ty, đề nghị quý

khách cân lại hàng, kiểm tra thông số, ký mã hiệu sản phẩm và kiểm tra lại tiền

trước khi rời khỏi quầy. Công ty không giải quyết các khiếu nại sai hoặc thiếu.

2.Sản phẩm quý khách đã mua được quyền đổi, miễn trả lại.

3.Quý khách giữ lại giấy đảm bảo vàng(GĐBV), bảo quản giữ lại dấu bản hiệu

đóng trên sản phẩm làm căn cứ khi đổi hoặc bán lại để hưởng các ưu đãi của

công ty. Trên GĐBV có đầy đủ thông tin sản phẩm, họ tên nhân viên giao hàng

kèm theo bản quy chế này. Nếu không có GĐBV hoặc dấu của bản hiệu đóng

trên sản phẩm, công ty sẽ thẩm định lại chất lượng vàng và mua vàng theo giá

hiện hành, không mua lại các loại đá quý, kim cương...

4.Quý khách kiểm định lại sản phẩm trang sức gắn kim cương và viên kim

cương rời có đường kính từ 4.5 mm trở lên, trước khi trao đổi, bán lại sản phẩm

( địa điểm kiểm định theo qui định của công ty). Phí kiểm định sẽ do công ty

thanh toán đối với những sản phẩm công ty mua lại.

5.Quý khách có thẻ ưu đãi khi giao dịch vàng trang sức tại công ty được hưởng

giá ưu đãi.

 1. Công ty bảo hành trọn đời về tuổi vàng sản phẩm , không chịu trách nhiệm

về sự hỏng hóc, hao mòn trong quá trình sử dụng của quý khách.

 1. Các sản phẩm trang sức mua tại Bảo Tín Mạnh Hải được khắc chữ, tân trang,

làm sạch, kiểm tra ổ chấu giữ kim cương, đá quý miễn phí.

 

 

Điều 2 : Mua lại

 1. Trang sức kim cương, ổ kim cương

1.1 Đối với sản phẩm còn nguyên vẹn

- Sản phẩm mua trong 3 ngày : Mua lại 90% tổng giá trị

- Sản phẩm mua trên 3 ngày đến 1 tháng : Mua lại 85% tổng giá trị

- Sản phẩm mua trên 1 tháng đến 3 tháng : Mua lại 80% tổng giá trị

- Sản phẩm mua trên 3 tháng đến 6 tháng : Mua lại 75% tổng giá trị

- Sản phẩm mua trên 6 tháng : Mua lại 70% tổng giá trị

 

1.2.  Đối với sản phẩm gãy hỏng : Mua lại theo tuổi vàng nguyên liệu

 1. Kim cương viên

2.1 Đối với sản phẩm còn nguyên vẹn

- Viên trên 1.5 mm mua trong 3 ngày : Mua lại 95% tổng giá trị

- Viên trên 5 mm mua từ 4 ngày đến 1 tháng : Mua lại 90% tổng giá trị

- Viên dưới 5 mm mua từ 4 ngày đến 1 tháng : Mua lại 85% tổng giá trị

- Viên trên 5 mm mua từ trên 1 tháng đến 3 tháng : Mua lại 85% tổng giá trị

- Viên dưới 5 mm mua từ trên 1tháng đến 3 tháng : Mua lại 80% tổng giá trị

- Viên trên 5 mm mua từ trên 3 tháng trở lên : Mua lại 80% tổng giá trị

- Viên dưới 5 mm mua từ trên 3 tháng đến 6 tháng : Mua lại 75% tổng giá trị

- Viên dưới 5 mm mua từ trên 6 tháng trở lên : Mua lại 70% tổng giá trị

2.2 Đối với sản phẩm không còn nguyên vẹn: Công ty không mua lại

 1. Đổi sản phẩm khác

Khách hàng mua sản phẩm trang sức kim cương tại Bảo Tín Mạnh Hải khi đổi hàng có giá trị cao hơn hoặc bằng được cộng thêm 5% tổng giá trị so với những quy định trên.