Nhẫn bạc gắn đá trắng tròn N170825011

Tư vấn đặt hàng: (024) 2233 9999