CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

- Quy định này nhằm giảm thiểu các rủi ro về việc thất thoát các thông tin của khách hàng hoạt động kinh doanh và uy tín của Công ty trươc khách hàng và các bên liên quan.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định các thủ tục, trách nhiệm trong việc đảm bảo thông tin khách hàng.

2. Đối tượng áp dụng:

 - Áp dụng đối với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của khách hàng của Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.;

- Áp dụng cho tất cả CBNV của Công ty có trách nhiệm thực hiện quy định này.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và viết tắt

1. Bảo mật thông tin là: Bảo mật thông tin là duy trì tính bảo mật, tính toàn vẹn toàn diện và tính sẵn sàng cho toàn bộ thông tin. Bốn yếu tố không thể tách rời trong việc bảo mật từ A đến Z thông tin là:

- Tính bảo mật: Đảm bảo thông tin đó là duy nhất, những người muốn tiếp cận phải được phân quyền truy cập.

- Tính toàn vẹn: Bảo vệ sự hoàn chỉnh toàn diện cho hệ thống thông tin.

- Tính chính xác: Thông tin đưa ra phải chính xác, đầy đủ, không được sai lệch hay không được vi phạm bản quyền nội dung.

- Tính sẵn sàng: Việc bảo mật thông tin luôn phải sẵn sàng, có thể thực hiện bất cứ đâu, bất cứ khi nào.

2. Thông tin khách hàng là: Toàn bộ thông tin mà khách hàng cung cấp khi tương tác với doanh nghiệp thông qua các phương tiện truyền thông hay chiến dịch tiếp thị.

CHƯƠNG II. QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Điều 4. Các thông tin thu thập từ khách hàng

1. Khi mua hàng tại Bảo Tín Mạnh Hải, Qúy khách phải để lại thông tin liên hệ cần thiết trong mục liên hệ, cụ thể: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ email, Địa chỉ giao nhận sản phẩm, Số căn cước công dân (Trường hợp bán sản phẩm).

2. Mọi thông tin của khách hàng phải đảm bảo chính xác, Bảo Tín Mạnh Hải không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc khai báo thông tin của khách hàng.

Điều 5. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

1. Cung cấp dịch vụ và quản lý, sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng nhằm mục đích quản lý cơ sở dữ liệu của khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

 

2. Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng hệ thống mang lại nhiều tiện ích nhất cho khách hàng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ cho những hoạt động sau:

- Cung cấp dịch vụ và gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Bảo tín Mạnh Hải.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản hoặc các hoạt động giả mạo.

- Liên lạc giải quyết khiếu nại với khách hàng.

- Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của khách hàng tại Bảo tín Mạnh Hải.

- Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 6. Bảo mật thông tin khách hàng

1. Thông tin cá nhân của khách hàng trên website https://baotinmanhhai.vn được ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin đã được đăng tải. Việc thu thập và sử dụng thông tin khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chính khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

2. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự đồng ý ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của khách hàng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo cho khách hàng được biết vụ việc.

4. Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Bảo tín Mạnh Hải.

Điều 7. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin của khách hàng cung cấp tới trang web của chúng tôi sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Điều 8. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm:

- Nhân viên Công ty cổ phân vàng bạc đá quý Bảo tín Mạnh Hải.

- Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện một phần dịch vụ của Công ty.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Phương thức, công cụ để tiếp cận và chỉnh sửa thông tin

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách liên hệ với Ban quản trị website thực hiện việc này. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin và cập nhật kịp thời.

Điều 10. Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải.

- Địa chỉ: Số 6A- 8, Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 024 2233 9999

- Email: kinhdoanh@baotinmanhhai.vn

- Website: https://baotinmanhhai.vn

CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Trách nhiệm thực hiện

Toàn bộ cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phân vàng bạc Bảo Tín Mạnh Hải có trách nhiệm thực hiện đúng các điều khoản quy định tại quy định này.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Quy định này gồm 3 chương, 12 Điều, có hiệu lực từ ngày ký ban hành;

2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày Ban điều hành ký phê duyệt ban hành;

3. Những nội dung không được nêu trong văn bản này sẽ tuân thủ theo các văn bản quy phạm của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải và văn bản pháp luật hiện hành.

4. Khi các chế độ chính sách chung của Nhà nước, quy định pháp luật và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty thay đổi thì văn bản này được bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp.

5. Mọi bổ sung, sửa đổi quy định phải được Ban điều hành Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải phê duyệt, quyết định mới có hiệu lực thi hành.

6. Đối tượng áp dụng và các phòng ban/ đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo nội dung văn bản này.

Đăng nhập

đã có tài khoản? Đăng nhập
hoặc đăng nhập với
Câu hỏi thường gặp
Hotline hỗ trợ: 1900 8765